+48 12 261 38 38 sekretariat@donimirski.com

Cookies

Aby niniejsza strona działała poprawnie, a także w celu statystyki, oceny i poprawy naszych usług ta strona przechowuje na Państwa komputerze małe pliki (tzw. cookies). Ponad 90% wszystkich stron internetowych zachowuje się w ten sposób, jednak zgodnie nowym brzmieniem art. 173 prawa telekomunikacyjnego, od 22 marca 2013, wymagana jest Państwa zgoda.

In order for this site to work properly, and in order to evaluate and improve the site we need to store small files (called cookies) on your computer. Over 90% of all websites do this, however, since the 22th of March 2013 we are required by our law regulations to obtain your consent first. What do you say?

Wyrażam zgodę / I agree Nie wyrażam zgody / I do not agree